راهنمای ثبت فروشگاه راهنمای خرید راهنمای سایت
محل تبلیغمحل تبلیغمنبع فایل های موجود در سایت شخص فروشنده است ودرغیر این صورت منبع درج و با رضایت کامل مولف قرار میگرد
یكی از گنجینه های گرانبهای كتابخانه انگلستان، كتاب خطی بی همتایی است مربوط به قرن 11 میلادی این كتاب خطی در سال 1700 به كتابخانه تحویل داده شد و 30 سال بعد در حادثه آتش سوزی از میان رفت با سوختن جلد و بعضی از صفحات كتاب، كتاب پیش از بیش رو به نابودی گذاشت در نتیجه در سال 1800 تصمیم براین گرفته شد كه هر برگ این كتاب را در فریم محافظت شده ای قرار ده
دسته بندی سی سی ای تی |CCIT
بازدید ها 449
فرمت فایل doc
حجم فایل 189 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 86
قیمت: 7,000 تومان
چگونگی طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاع رسانی مربوط به پروژه كتابخانه رقمی و آموزش از راه دور

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

اطلاعات رقمی موجود در محیط باز و تقریباً غیرقابل كنترل شبكه جهانی از نظر كمیت هر سال 10 برابر می شوند و همچنین تعداد كاربران نیز به صورت انفجاری افزایش می یابد و این مسائل ومشكلات موجود بر سر آموزش به صورت فیزیكی و كتابخانه های سنتی آدمی را به سمت تولید این سیستم ها پیش می برد . ما نیز ضمن تعریف یك سیستم آموزش از راه دور و كتابخانه رقمی به پیاده سازی قسمتی از این پروژه پرداخته ایم تا عملی شدن آن مشخص گردد.

در این پروژه در ابتدا تحقیقی در مورد پروژه های كتابخانه رقمی و آموزش از راه دور موجود صورت گرفته است و توضیحی در مورد J 200 و پایگاه داده استفاده شده در این پروژه مطرح شده است و مفصول بعد برچگونگی طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاع رسانی مربوط به پروژه كتابخانه رقمی و آموزش از راه دور مطرح شده است.

به امید آنكه این پروژه بتواند راهگشای پروژه های برتر در سالهای آینده باشد.

 

5- پیاده سازی سیستم

منظور از پیاده سازی هر سیستم تبدیل طرح آن سیستم به برنامه هاست. در واقع بعد از مراحل مدلسازی پروژه و طراحی آن پیاده سازی سیستم را داریم كه از آنچه در مراحل قبل بدست آمده استفاده می‌كنیم تا كد برنامه تولید شود.

به طور كلی ما برای پیاده سازی این سیستم یك معیاری 4 لایه ای را استفاده كرده ایم كه در این معیاری 4 لایه لایه زیرین آن در واقع شامل entitiy Bean ها می‌باشد كه به صورت local و Remote تعریف شده اند. این لایه زیرین در واقع داده ای برنامه را نگهداری می‌كند. هر كدام از eutity Bean ها نمادی از یك شی هستند كه در طراحی برناهم مشخص شده است و صفات آن شی را در اینجا به عنوان متغیرهای entity در نظر گرفته ایم. هر entity دارای یكسری توابع است كه چون entity ها برای اینست برنامه باید به صورت local تعریف شوند برای استفاده از این توابع یكسری session های Remote و local هم تعریف می كنیم كه نتایج این entity ها را برای استفاده در لایه های پیچه آماده می كند.

Session entity Bean هایی كه در این برنامه استفاده شده اند عبارتند از:

  1. Article: متدهایی كه در این entity بكار رفته است عبارتند از :
  1. متد eJbselecticel For Article Subject كه در واقع این متد artick ID را می گیرد و Subject  مربوط به آن را به ما برمی‌گرداند.
  2. متد ejbotbome Search Article For Article Subject كه این متد با استفاده از متد قبل artick ID را می‌گیرد و مجموعه ای از Category های مربوط به آن article را بر می گرداند.
  3. Article Session : در این Session كه مربوط به entity Aoticle می‌باشد یك قید به نام Sarch Article For Assesslevel وجود دارد كه از finder كه در entity نوشته شده استفاده می كند و ID مربوط به Article را می گیرد و شی مربوط به آن را بر می گرداند.

3. article Subject: این entity  در واقع رابط میان article و subject می‌باشد كه تابع خاصی در آن تعریف نشده است و فقط رابطه چند بر چند دو article entitySubject را بر دو رابطه یك بر چند تقسیم می كند تا بازیابی اطلاعات راحتتر صورت گیرد.

4. Boot: این eutity نیز مانند article نیز مانند article متدهایی كه روش بكار رفته است عبارتند از :

  1. متد ejb select Book for Book Subject كه این متد Book ID را می‌گیرد و Subject  مربوط به آن Boot را بر می‌گرداند.
  2. متد ejbttone Search Book for Books Subject كه در این متد با استفاده از متد بالا ID كتاب گرفته می شود و مجموعه ایی از Catecogry های مربوط به كتاب برگردانده می‌شود.

5. Book Session: در این Session Bean كه برای استفاده entity Book نوشته شده است یك متد به نام Search Book p cor Accesslevel وجود دارد كه ID كتاب را با استفاده از folder نوشته شده است در enitity  كتاب می گیرد و شی كتاب را بر می گرداند.

6. Book Subject: این eutity واقع رابطه میان Subject , Book می‌باشد و رابطه چند بر چند این دو را به دو رابطه یك بر چند تبدیل كرده تا بازیابی اطلاعات راحتتر صورت گیرد.

7. lesson: این entity دارای متدهای زیر می‌باشد:

  1. متد ejb select lesson forcourse subject كه این متد ID مربوط به lesson را می‌گیرد و Subject  مربوط به آن بر می گرداند.
  2.  متد ejbghome Search lessonfor Courses Subject كه دراین متد با استفاده از متد بالا ID مربوط به lesson را می گیرد و مجموعه ایی از Cattegory های مربوطه را برمی‌گرداند.

8. lesson section  : این scssion Bean در واقع رابط میان برای استفاده از lesson, entity نوشته شده است كه دارای متد Search lesson for Accesslevel است كه از finder نوشته شده در entity ، lesson استفاده می شود و ID مربوط به lesson  را می‌گیرد و شی مربوط به آن را بر می‌گرداند.

9. Course Subject كه این entity در واقع رابط میان Subject و lesson می باشد و رابط چند بر چند میان این دو را به دو رابطه یك به چند تبدیل می كند.

10. Person در این entity یكسری finder تعریف شده است كه از آنها در ferson Session برای بازیابی اطلاعات استفاده می شود.

ولی متد خاص دیگری وجود ندارد.

11. Persen Session: در این Session دارای متدهای زیر هستیم:

  1. Search person by Category كه در این تابع اسم Category را می‌گیرد و person های مربوط به آن را بازیابی می كنیم.
  2.  Search person for Number & Shiptype كه این متد ID مربوط به Person را می‌گیرد و شی مربوط به آن را برمی‌گرداند.

12. Nterst : در واقع entity  رابط میان Category, Person می باشد و دارای تابع خاصی نیست.

13. Subject : این entity هم به جز یكسری fiader دارای تابع خاصی نمی باشد.

14. Category: در این entity هم تنها یكسری finder تعریف شده است.

فایل های مرتبط ( 10 عدد انتخاب شده )
فایل فلش Ccit M7 (رام Ccit M7)مخصوص فلش تولز
فایل فلش Ccit M7 (رام Ccit M7)مخصوص فلش تولز

فایل فلش Ccit G600 (رام Ccit G600)مخصوص فلش تولز
فایل فلش Ccit G600 (رام Ccit G600)مخصوص فلش تولز

فایل فلش Ccit M1 (رام Ccit M1)مخصوص فلش تولز
فایل فلش Ccit M1 (رام Ccit M1)مخصوص فلش تولز

فایل فلش CCIT Z2 (رام CCIT Z2) تست شده و بدون مشکل
فایل فلش CCIT Z2 (رام CCIT Z2) تست شده و بدون مشکل

فایل فلش Ccit A501 (رام Ccit A501)مخصوص فلش تولز
فایل فلش Ccit A501 (رام Ccit A501)مخصوص فلش تولز

فایل فلش Ccit M3 (رام Ccit M3)مخصوص فلش تولز
فایل فلش Ccit M3 (رام Ccit M3)مخصوص فلش تولز

فایل فلش CCIT G700 (رام CCIT G700)مخصوص فلش تولز
فایل فلش CCIT G700 (رام CCIT G700)مخصوص فلش تولز

فایل فلش Ccit G900 (رام Ccit G900)مخصوص فلش تولز
فایل فلش Ccit G900 (رام Ccit G900)مخصوص فلش تولز

فایل فلش CCIT A320W مخصوص فلش تولز
فایل فلش CCIT A320W مخصوص فلش تولز

فایل فلش Ccit S5 (رام Ccit S5)مخصوص فلش تولز
فایل فلش Ccit S5 (رام Ccit S5)مخصوص فلش تولز

محل تبلیغمحل تبلیغ
پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل فروش

بالا