راهنمای ثبت فروشگاه راهنمای خرید راهنمای سایت
محل تبلیغمحل تبلیغمنبع فایل های موجود در سایت شخص فروشنده است ودرغیر این صورت منبع درج و با رضایت کامل مولف قرار میگرد
در این پروژه ما در صدد آشنایی با چگونگی تولید دارو از زمان ورود مواد اولیه تا زمان تولید، بسته بندی و فروش و خروج داروی تولید شده از شركت بودیم برای این منظور كار خود را از انبار مواد اولیه كه محل ورود مواد به شركت بود، شروع كردیم و چگونگی تحویل مواد اولیه، قرنطینه، آزمایش روی مواد، نگهداری، توزین و تحویل به بخش تولید را مورد مشاهده و ثبت قرار داد
دسته بندی تست
بازدید ها 257
فرمت فایل zip
حجم فایل 114 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 140
قیمت: 5,000 تومان
(گزارش كارآموزی) مراحل تولید دارو و ارزیابی كار و زمان در شركت داروسازی

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

فهرست

عنوان                                                                                                     صفحه

 1. مقدمه...................................... 2
 2. تاریخچه شركت............................... 4

فصل اول : انبارداری

 1. انبار و انواع آن........................... 7
 • انبار از نظر مواد و محصولات................. 8
 • انبار از نظر چگونگی نقش و ماهیت عمل........ 8
 • انبار از نظر فیزیكی........................ 9
 1. نقش انبار.................................. 9
 2. اهمیت انبارداری............................ 10
 • انباردار................................... 12
 1. انبار مواد اولیه شركت...................... 13
 • انبارهای مواد اولیه ....................... 14
 • تأمین كنندگان مواد اولیه................... 14
 • كاركنان انبار مواد اولیه................... 14
 • محل سازمانی انبار مواد اولیه............... 15
 • اهم وظایف انباردار......................... 15
 • رعایت اصول ایمنی در انبار مواد اولیه....... 16
 • وسایل كار در انبار مواد اولیه.............. 17
 • نظام خروج مواد اولیه از انبار مواد اولیه... 17
 • روشهای انبار كردن.......................... 17
 • كارهای اداری انبار مواد اولیه.............. 18
 • گردش مواد در انبار مواد اولیه.............. 19
 1. انبار محصولات............................... 19
 • وظایف انباردار............................. 19
 • گردش محصولات در انبار محصولات................ 20
 1. انبار گردانی............................... 21

فصل دوم: تولید

 1. تولید و عملیات............................. 26
 2. ماشین آلات شركت............................. 27
 3. استقرار ماشین آلات شركت..................... 28
 • ویژگیهای استقرار ماشین آلات شركت............ 28
 • معایب استقرار ماشین آلات شركت............... 29
 1. محصولات شركت................................ 30
 2. نحوه تولید دارو............................ 31
 • مراحل تولید شربت و قطره.................... 31
 • مراحل تولید قرص............................ 32
 • مراحل تولید كپسول.......................... 33
 1. ساخت دارو.................................. 34
 • روش ساخت شربت اكسپكتورانت.................. 34
 • روش ساخت قطره ویتامین A+D.................. 35
 • روش ساخت قرص الومینیوم MG.................. 36
 • روش ساخت كپسول ترامادول 50 میلی گرمی....... 37

فصل سوم : ارزیابی كار

 1. بهره وری................................... 39
 • تاریخچه و مفهوم بهره وری................... 39
 • آنالیز بهره وری............................ 41
 • اندازه گیری بهره وری....................... 43
 • معیارهای بهره وری.......................... 43
 • عوامل مؤثر بر بهره وری..................... 45
 • بهره وری در صنعت........................... 46
 • زمینه بهره وری............................. 47   
 • برداشت كارگران از بهره وری................. 49
 • عوامل مؤثر بر بهره وری..................... 50
 • راههای افزایش بهره وری..................... 52
 1. ارزیابی كار................................ 54
 • ارزیابی كار وسیله مستقیم افزایش بهره وری... 54
 • چرا ارزیابی كار سودمند است؟................ 56
 • فنون ارزیابی كار و ارتباط آنها با یكدیگر... 60
 • شیوه اصلی ارزیابی كار ..................... 62
 1. ارزیابی روش (تعریف و هدفها)................ 64
 • شیوه اصلی ارزیابی روش...................... 65
 •  ثبت بررسی، ایجاد (ثبت واقعیات)............ 67
 • نمودار خلاصه فرآیند......................... 68
 • نمودارهای گردشی فرآیند..................... 70
 • مثالی برای نمودار گردشی فرآیند............. 74
 • بررسی انتقادی: فن پرسش و پاسخ.............. 75
 • پرسشهای اولیه.............................. 76
 • پرسشهای ثانویه............................. 78
 • ایجاد روش اصلاح شده......................... 80
 • مثالی برای روش اصلاح شده.................... 82
 1. ملاحظات كلی در مورد كارسنجی................. 85
 • مقصود از كارسنجی........................... 86
 • موارد استفاده كارسنجی...................... 92
 • شیوه اصلی كارسنجی.......................... 93
 • فنون كارسنجی............................... 95
 •  منابع و مأخذ.............................. 96

 

فایل های مرتبط ( 0 عدد انتخاب شده )
فایلی پیدا نگردید
محل تبلیغمحل تبلیغ
پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل فروش

بالا