راهنمای ثبت فروشگاه راهنمای خرید راهنمای سایت
محل تبلیغمحل تبلیغمنبع فایل های موجود در سایت شخص فروشنده است ودرغیر این صورت منبع درج و با رضایت کامل مولف قرار میگرد
ارائه گزارشات مالی آتی دیجیتالی خواهد بود، این سوال كه كدام زبان مبادله اطلاعات استاندارد می باشد هنوز بدون جواب است در حال حاضر، بیشتر ارائه اطلاعات مالی دیجیتال به زبان كد گذاری بهم پیوسته (HTML) می باشد، كه روش نمایش اطلاعات را كنترل می كند اما عدم شناسایی حجم، سودمندی آنرا كاهش می دهد فرمت HTML بسادگی اجازه جستجو، آنالیز، یا دست كاری اطلاعات ر
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 563
فرمت فایل doc
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23
قیمت: 4,000 تومان
گزارشگری مالی و حسابداری XBRL

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

سرمایه گذاران نیازمند اطلاعات دقیق و قابل اتكا هستند كه بتواند به سرعت برای كمك به آنها در اخذ تصمیمات آگاهانه تحویل شود، و وب سایتهای شركت منابع حیاتی این اطلاعات هستند. XBRL این نیازها را برطرف می كند و سودمندی اطلاعات مالی را در اینترنت افزایش می دهد.

استفاده از XBRL،‌صورتهای مالی، اسناد وام بانكی، پرونده های مالیاتی تحویل شده از طریق اینترنت به مراجع قانونی، تحلیل گران، و اعتبارات به دست آمده سرمایه گذاران، را كدگذاری می كند. كارایی و اثربخشی افزایش می یابد برای اینكه داده های XBRL می‌توانند با بالاترین استقلال تكنولوژیكی و كمترین دخالت انسان مبادله شوند.

هدف XBRL:

XBRL داده ها را قادر می سازد كه به صورت الكترونیكی خوانده شوند، و در اسناد جایگزین گردآوری و توسط دیگر سیستمهای كامپیوتری خوانده شوند. در عین حال XBRL می تواند در تهیه صورتهای مالی و گزارشهای قابل خواندن توسط شخص نیز مورد استفاده قرار گیرد، مهم است بدانیم كه بزرگترین مزیت XBRL در قادر ساختن سیستمهای كامپیوتری در بازیابی داده ها به صورت مستقیم از اسناد جایگزین XBRL است. پس می توان داده ها را به شكلی كه نیازهای استفاده كنندگان خاص مثل تحلیل گران مالی یا مراجع قانونی را برطرف كند، سازماندهی كرد.

XBRL چگونه كار می كند؟

XBRL پیچیده است و شامل مولفه ها و اسناد گوناگون می باشد. اسناد خیلی مهم در فهم و استفاده. XBRL در فرآیند گزارشگری به شرح زیر است:

  • مشخصات XBRL (Specification)
  • طبقه بندی XBRL (Taxonomies)
  • اسناد جایگزینی XBRL (Instance documents) 
  • اوراق نمونه (گزارشی) (Style sheets)

روابط بین این مولفه ها در نمودار زیر نمایش داده شده است.

گزارشات/ اوراق نمونه  اسناد جایگزین  طبقه بندی  مشخصات XBRL  XML

                           داده های برچسب زده شده

مشخصات XBRL (Specification) :

مشخصات XBRL یك نرم افزاری است كه اطلاعات مالی را برای استفاده كنندگان نرم افزار XBRL تشریح و تعریف می كند.

مشخصات XBRL فعلی ورژن 1/2 می باشد، كه در آوریل 2005 بوسیله گروه مشخصات XBRL منتشر شده است. آن یك تعریف تكنیكی از XBRL و چگونگی كار آن را بیان می كند و چارچوب آنرا شكل می دهد و جزئیات تركیب و محتوی طبقه بندی XBRL و اسناد جایگزین را بیان می كند.

اطلاعات در دیگر فرمتهای ناسازگار می توانند با استفاده از مشخصات در واحدهای مختلف با هم مقایسه شوند. استفاده از مشخصات محدود به صورتهای مالی نیست، آن برای گزارشگری دیجیتالی و ارائه جزئیات دفتر كل در آموزش، پرونده های قانونی و اطلاعات مالی هم می تواند استفاده شود.

طبقه بندی XBRL (Taxonomies):

طبقه بندی سندی است كه عناصر كلیدی (اعداد یا متن) را كه دربرگیرنده اسناد جایگزین XBRL برای نوع خاصی از گزارشگری مالی می باشد توضیح می دهد. طبقه بندیهای XBRL تعریف های استاندارد برای ارائه اطلاعات تجاری و گزارشات حسابداری هستند. اطلاعات مالی تهیه شده توسط XBRL به عناصر داده های ذخیره شده در پایگاه داده های حسابداری عطف می شود و XBRL برای كدگذاری آنها در یك مبنای استاندارد در طبقه بندی استفاده می شود.

بنابراین طبقه بندی یك فرهنگ لغتی است كه شامل تعاریف برچسبهای مورد استفاده می باشند. طبقه بندی شامل مفاهیم و روابط مورد استفاده در نوع خاصی از گزارشگری تجاری است و برای ایجاد پیوند با اسناد جایگزین و قادر ساختن آنها برای ایجاد گزارشها بكار می رود. چندین طبقه بندی منتشر شده است، كه از جمله آنها طبقه بندی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری كانادا و ایالات متحده یا استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) می باشند. یك طبقه بندی جدید كه منتشر شده طبقه بندی
 XBRL GL (دفتر كل) می باشد، كه برچسب زنی حسابها را در سیستمهای متفاوت با تغییر پذیری داده ها راهنمایی می كند.

تعریف های داده در اسناد جایگزین و سرانجام در صورتهای مالی تهیه شده، از طبقه بندی مورد استفاده نشأت می گیرد. این طبقه بندی ها برای شناسایی مجموعه های ویژه ای از قواعد، مثل اصول پذیرفته شده حسابداری، یا فرمهای مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی با مجوزهای قانونی بسط یافته اند. چندین طبقه بندی در حال حاضر در سطح جهان موجود می باشد كه ثبت الكترونیكی را براساس نیازمندیهای خاص نهادهای قانونی، مراجع مالیاتی یا دیگر دوایر و آژانسهای دولتی ممكن می سازند.


اسناد جایگزین XBRL (Instance Documents):

اسناد جایگزین از مجموعه ای از عناصر داده برچسب زده شده بر مبنای مفاهیم موجود در طبقه بندی مورد استفاده تشكیل شده است. اسناد جایگزین XBRL در ارائه داده های مالی بوسیلة برچسبها از یك یا چند طبقه بندی استفاده می شوند. برای مثال، یك سند جایگزین می تواند شامل گزارش سالانه یك شركت، درآمدهای تحقق یافته شركت، جزئیات دفتر كل شركت باشد.

اسناد جایگزین اطلاعات مالی دیجیتال را برای گزارشگری داخلی یا خارجی و پرونده های قانونی مطابق خواست استفاده كننده ایجاد می كنند برای اینكه XBRL به داده ها اجازه می دهد كه به طور مستقیم بوسیله برنامه های كامپیوتری خوانده شوند، بوسیلة استفاده كنندگان نهایی دستكاری شوند و در فرمهای مختلف ارائه شوند. اسناد جایگزین شاید شامل اوراق نمونه (گزارشی) هم باشند كه اجازه می دهد اسناد كیفی به شكل چاپ شده یا در وب یا فایل PDF ارائه شوند.

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
تئوری حسابداری (2)
تئوری حسابداری (2)

پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن
پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن

ماتریس حسابداری اجتماعی
ماتریس حسابداری اجتماعی

دانلود پاورپوینت فرضیات بدیهی حسابرسی
دانلود پاورپوینت فرضیات بدیهی حسابرسی

جزوه آموزشی نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7
جزوه آموزشی نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7

دانلود پاورپوینت تأمین مالی خارج از ترازنامه
دانلود پاورپوینت تأمین مالی خارج از ترازنامه

دانلود پاورپوینت گزارشهای مالی: مفاهیم سود برای گزارشگری مالی (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)
دانلود پاورپوینت گزارشهای مالی: مفاهیم سود برای گزارشگری مالی (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)

دانلود پاورپوینت عملیات حسابداری خزانه داری کل
دانلود پاورپوینت عملیات حسابداری خزانه داری کل

دانلود پاورپوینت تأمین مالی بلندمدت (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری)
دانلود پاورپوینت تأمین مالی بلندمدت (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری)

دانلود پاورپوینت اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام عادی (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری)
دانلود پاورپوینت اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام عادی (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری)

جزوه آموزشی نرم افزار انبار و حسابداری انبار همکاران سیستم ، راهنمای کاربری نسخه 2.7
جزوه آموزشی نرم افزار انبار و حسابداری انبار همکاران سیستم ، راهنمای کاربری نسخه 2.7

دانلود فایل اکسل داده های شاخص 50 شرکت فعالتر بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95
دانلود فایل اکسل داده های شاخص 50 شرکت فعالتر بازار نقد  بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

دانلود پاورپوینت سیستم‌های اطلاعات حسابداری
دانلود پاورپوینت سیستم‌های اطلاعات حسابداری

پاورپوینت شرکت های سهامی، قوانین تأسیس، انتشار سهام، پذیره نویسی، بورس و فرا بورس و انحلال شرکت ها
پاورپوینت شرکت های سهامی، قوانین تأسیس، انتشار سهام، پذیره نویسی، بورس و فرا بورس و انحلال شرکت ها

پاورپوینت تعاریف و اصول بودجه
پاورپوینت تعاریف و اصول بودجه

محل تبلیغمحل تبلیغ
پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل فروش

بالا